Pierwszym krokiem ku zmianie jest wzięcie odpowiedzialności za własne życie… /I. Yalom/

Konsultacje

mają na celu wstępne rozpoznanie problemu oraz określenie dalszego sposobu postępowania. Są one na ogół początkiem terapii. Podczas konsultacji, jeżeli zapada decyzja o kontynuacji spotkań, zawierany jest kontrakt terapeutyczny, określający warunki uczestniczenia w terapii.

Psychoterapia indywidualna

przeznaczona jest dla osób, które po konsultacji decydują się na pogłębioną pracę terapeutyczną, zmierzającą do zmiany zachowań i postaw a także lepszego rozumienia siebie i poprawy jakości życia. Proces psychoterapeutyczny trwa od kilku do kilkunastu miesięcy, a jego długość jest uzależniona m.in. od charakteru i zakresu wprowadzanych zmian oraz źródeł zgłaszanych problemów. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, jedno spotkanie trwa zwykle 50 min.

Psychoterapia par

jest to spotkanie terapeutyczne, w którym uczestniczy para będąca w związku formalnym bądź nieformalnym. Daje możliwość spotkania się z partnerem na neutralnym gruncie, wyrażenia własnych uczuć i potrzeb oraz zrozumienia oczekiwań i przeżyć partnera. Sesje odbywają się raz na dwa tygodnie, czas trwania sesji 55 min.

Terapia par, to oferta dla osób, które:

 • przeżywają kryzys (np. oddalenie się od siebie, kłopoty z porozumiewaniem się, ujawnianiem uczuć, oczekiwań, potrzeb)
 • chcą zmniejszyć wpływ rodziny i osób trzecich na związek np. zbytniego podporządkowania się partnera własnym rodzicom
 • mają poczucie, że przeszłe związki mają nadal zbyt duży wpływ na obecną relację
 • mają trudności w adaptacji do nowej sytuacji tj. urodzenie dziecka, dorastanie dzieci, odejście dzieci z domu, podjęcie lub utrata pracy przez jednego z partnerów
 • rozważają czy zostać razem, czy się rozstać i chcą podjąć właściwą decyzję
 • nie doświadczają satysfakcji i wzajemnej bliskości wynikającej z życia seksualnego
 • przeżyły traumatyczne sytuacje np. śmierć bliskiej osoby, poważne straty materialne
 • nie radzą sobie ze zdradą, zazdrością i brakiem zaufania

Psychoterapia rodzinna

jest taką formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina tj. rodzice i dzieci. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na poszczególne osoby w rodzinie. Jeśli w rodzinie:
 • dziecko ma objawy i dolegliwości, których podłoże medyczne zostało przez lekarzy wykluczone lub leczone, a mimo to jest agresywne lub skrajnie nieśmiałe, boi się chodzić do szkoły, ucieka z domu, podjęło próbę samobójczą, cierpi na zaburzenia jedzenia
 • tracicie kontakt i kontrolę nad dziećmi wchodzącymi w okres dojrzewania
 • dorosłym dzieciom trudno jest opuścić dom, zaangażować się w trwałe związki, budować samodzielne życie
 • członkom rodziny trudno się porozumieć
 • dziecko przeżyło uraz i nie wiecie w jaki sposób się nim dobrze zaopiekować
 • rodzina przeżyła stratę spowodowaną chorobą lub śmiercią.
Efektem psychoterapii rodzinnej może być poprawa wzajemnych relacji pomiędzy małżonkami, poprawa komunikacji w rodzinie, zrozumienie motywów działania swojego i innych, zwiększenie kompetencji wychowawczych, zdobycie funkcjonalnego rozwiązywania konfliktów rodzinnych, ustąpienie objawów somatycznych, przerwanie nieakceptowanych zachowań poszczególnych członków rodziny. Sesje odbywają się raz w miesiącu, czas trwania sesji 90 min.

Interwencja kryzysowa

polega na krótkoterminowej pomocy psychologicznej (od kilku do kilkunastu spotkań), osobom doświadczającym kryzysu. Jest to forma pomocy, mająca na celu rozwiązywanie aktualnych trudności oraz udzieleniu wsparcia emocjonalnego.

Poradnictwo psychologiczne

jest to jednorazowa porada mająca na celu naświetlenie możliwych przyczyn zaistniałej sytuacji, mechanizmów nasilających problem oraz możliwych strategii działania. Rozmowa tego typu ma ułatwić znalezienie najlepszego rozwiązania.

Copyright by psychoterapia-tarnow.com Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna